środa, 03 styczeń 2018 11:31

Uziemienia budynków

Uziemienie budynku pozwala na zastosowanie szybko działających zabezpieczeń samoczynnie wyłączających zasilanie zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa.

W budynku, w których znajduje się instalacja elektryczna w celu ochrony przeciwporażeniowej wykonuje się instalację uziemiającą. Zadaniem jej jest odprowadzenie niepożądanych potencjałów elektrycznych „do ziemi”. Instalacja uziemiająca składa się z uziomu, przewodu uziemiającego oraz głównej szyny uziemiającej.

Uziom instalacji budynku wykonuje zazwyczaj w postaci sztucznych uziomów pionowych, poziomych lub wykorzystuje się sztuczne uziomy fundamentalne . Pionowe to najczęściej wkopane lub wbite pręty(rury) o długości powyżej 2m i odpowiedniej średnicy, tak aby górna część pręta znajdowała się przynajmniej 0.5m pod powierzchnią gruntu. Poziome to zazwyczaj wkopane płaskowniki ze stali odpornej na korozję (ocynkowanej, miedziowanej) na głębokość przynajmniej 0.5m w odległości 1m od fundamentu. Sztuczne uziomy fundamentalne wykonuje się układając płaskownik w szalunku pod fundament. W fundamentach bez zbrojenia układa się go ”stojąco” (dłuższym bokiem pionowo) tak aby był otoczony co najmniej 5cm warstwą betonu, w fundamentach zbrojonych układa się go w najgłębszej warstwie zbrojenia, mocując aby nie zmieniał pozycji podczas zalewania betonem i był nim dobrze otoczony. Wszystkie połączenia uziomu fundamentalnego muszą być łączone specjalnymi złączkami bądź spawane aby zapewnić odpowiedni przepływ prądu.