środa, 03 styczeń 2018 11:31

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ograniczniki przepięć chronią instalację elektryczną, sprzęt elektroniczny, ADG, RTV przed uszkodzeniem spowodowanym niebezpiecznymi skokami napięcia.

  Bardzo ważnym elementem bezpiecznego funkcjonowania instalacji elektrycznej oraz urządzeń pod nią podpiętych jest ochrona przeciwprzepięciowa. Zagrożenie przepięć może mieć charakter zewnętrzny (np. wyładowania atmosferyczne) bądź wewnętrzny  (przepięcia łączeniowe związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych). Przepięcia atmosferyczne mają krótszy czas trwania w porównaniu z łączeniowymi, ale za to mają wyższą wartość szczytową. Oba rodzaje są niebezpieczne dla instalacji elektrycznych, urządzeń i ludzi. Mogą przekroczyć wytrzymałość elektryczną izolacji doprowadzając do uszkodzeń oraz stworzyć zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Dlatego stosuje się ochronę przeciwprzepięciową, używając w tym celu ograniczniki (ochronniki) przepięć. Wykonuje się je przy użyciu warystorów (elementy zmieniające rezystancje pod wpływem zmian napięcia) lub iskierników. Podczas normalnej pracy ochronnika płynie przez niego znikomy prąd, w momencie pojawienia się fali przepięciowej napięcie na zaciskach gwałtownie wzrasta powodując nagły spadek oporności, w następstwie tego znacznie wzrasta natężenie przepływającego prądu przez ochronnik odprowadzając nadmierny ładunek do ”ziemi”. Bez zastosowania ochrony przeciwprzepięciowej ładunek zamiast zostać skutecznie odprowadzony skumulował by się w instalacji elektrycznej doprowadzając do niebezpiecznie dużego wzrostu napięcia. Wraz ze wzrostem przepływającego prądu wzrasta temperatura wewnątrz ochronnika, przy dużych przepięciach wzrost temperatury może go uszkodzić (przepalić), należy wtedy go wymienić na nowy. Ograniczniki przepięć ze względu na przeznaczenie dzieli się na trzy klasy: B(I), C(II), D(III). Klasa D należy do najbardziej czułych na zmiany napięcia, chroni komputery i sprzęt elektroniczny, stosuje się ją dodatkowo do klasy B i C, montując bezpośrednio przed chronionymi urządzeniami.