środa, 03 styczeń 2018 11:28

Nowe instalacje elektryczne

Projekty nowych instalacji wykonuje się zgodnie z obowiązującymi normami uwzględniając parametry eksploatacyjne oraz przeznaczenie.

Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna to gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności. Prawidłowo rozdzielone obwody oraz dobrane odpowiednie zabezpieczenia zapewniają długoterminową funkcjonalność. Przeprowadzenie pomiarów elektroenergetycznych wyklucza błędy montażowe oraz wady materiału potwierdzając wykonanie instalacji według aktualnych norm.
Ze względu na układanie przewodów i osprzętu rozróżniamy instalacje podtynkowe i nad tynkowe. W podtynkowych przewody montuje się bezpośrednio na ścianach za pomocą uchwytów lub w specjalnych peszlach. W nadtynkowych przewody układa się na uchwytach po wierzchu, w sztywnych rurkach winidurowych RL (wyjątkowo w stalowych RS), w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych .Przewody umieszczone na ścianach oraz osprzęt powinny być układane w określonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych zachowując zalecane odległości. Dla tras poziomych wynoszą one 30cm pod gotową powierzchnią sufitu, 30 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi, dla stref środkowych 100cm powyżej gotowej powierzchni podłogi. Dla tras pionowych 15cm od ościeżnic bądź linii zbiegu ścian. Nie należy układać przewodów na ciągach kominowych wzdłuż rur grzewczych oraz w pobliżu otworów wentylacyjnych. W łazienkach gdzie ryzyko porażenia prądem elektrycznym jest największe występują zaostrzone wymagania dotyczące instalacji elektrycznych. W pobliżu wanny i basenu podnatryskowego wyróżnia się trzy strefy ochronne 0,1,2. W strefie 0 jest nie wolno instalować żadnego osprzętu. 
Jedynie poprawnie wykonana instalacja zgodnie z normami i zaleceniami oraz odpowiednio sprawdzona przed rozpoczęciem użytkowania zapewnia najwyższy poziom ochrony. Dlatego jeżeli chcemy być spokojni o nasze bezpieczeństwo i najbliższych korzystajmy jedynie z usług wykwalifikowanych elektryków