czwartek, 24 październik 2013 17:55

Zabezpieczanie silników elektrycznych

Dobrze dobrane i odpowiednio podłączone zabezpieczenia chronią silnik przed uszkodzeniem oraz zapewniają długotrwałą eksploatację

W celu ochrony przed uszkodzeniem silniki elektryczne zabezpiecza się przed zwarciami, przeciążeniami, asymetrią faz. Służą do tego tzw. wyłączniki silnikowe, które nie tylko chronią przed uszkodzeniem ale są również urządzeniami przeznaczonymi do sterowania silnikami. W przypadku zablokowania silnika (np. w maszynie stolarskiej na sęku drzewa) przez jego uzwojenia zaczyna płynąć prąd zwarciowy, który może gwałtownie podnieść temperaturę uzwojeń. Przegrzanie uzwojeń może doprowadzić do uszkodzenia izolacji drutu, którym są nawinięte uzwojenia silnika, powodując zwarcie (trwałe uszkodzenie). Uszkodzony silnik wymaga wówczas kosztownego przewinięcia uzwojeń przez wykwalifikowaną osobę. Do takiego uszkodzenia może również doprowadzić zbyt duże obciążenie (np. źle dobrane koła pasowe), znacznie obniżające obroty silnika. Mniejsze obroty powodują wzrost przepływającego prądu oraz przyrost temperatury, natomiast wentylator chłodzący umieszczony na osi silnika pracuje wolniej zmniejszając wydajność odprowadzania temperatury. W silnikach zasilanych napięciem trójfazowym dużym zagrożeniem jest asymetria faz (stan, w którym wartości skuteczne napięć nie są równe, bądź kąt przesunięcia pomiędzy nimi jest różny od 120 stopni), która może doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Wyłączniki silnikowe zabezpieczają silniki elektryczne przed tego typu uszkodzeniami, mogą posiadać nastawiane wyzwalacze przeciążeniowe umożliwiające dokładne dostosowanie do danego silnika. Obwody ,w których występują silniki kilku kilowatowe zabezpiecza się wyłącznikami nadprądowymi o charakterystykach typu C, D (zwłocznymi np. C20), ze względu na duży pobór prądu podczas rozruchu silnika.

Dodatkowe informacje
Modernizacja, rozbudowa, konserwacja instalacji elektrycznych

Modernizacja, rozbudowa, konserwacja instalacji elektrycznych

Niezawodne działanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych wymaga okresowych kontroli a czasem modernizacji lub rozbudowy.

Więcej..

Zabezpieczanie silników elektrycznych

Zabezpieczanie silników elektrycznych

Dobrze dobrane i odpowiednio podłączone zabezpieczenia chronią silnik przed uszkodzeniem oraz zapewniają długotrwałą eksploatację

Więcej..

Podłączanie bram automatycznych, rolet

Podłączanie bram automatycznych, rolet

UszkoSystemy zdalnej obsługi wymagają fachowej instalacji elementów ruchomych oraz odpowiedni montaż czujników kontrolnych.

Więcej..

Niewłaściwe działanie instalacji

Niewłaściwe działanie instalacji

Pomimo zastosowania najlepszych zabezpieczeń w niewłaściwie działającej instalacji może okazać się ze nie mamy żadnej ochrony.

Więcej..

Niewłaściwe podłączenia urządzeń

Niewłaściwe podłączenia urządzeń

Każde urządzenie elektryczne jest przystosowane do pracy w określonych warunkach, wymaga odpowiedniego podłączenia oraz zastosowania odpowiednich zabezpieczeń.

Więcej..

Instalacje ochrony przeciwporażeniowej

Instalacje ochrony przeciwporażeniowej

Ochrona przeciwporażeniowa ma decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka, czas zadziałania zabezpieczeń ogranicza niebezpieczne skutki porażenia.

Więcej..

Inteligentne instalacje

Inteligentne instalacje

Inteligentne instalacje to przyszłość nowoczesnych budynków dla osób ceniących swój czas i wygodę, stawiających na funkcjonalność oraz bezpieczeństwo..

Więcej..

Przebicia urządzeń elektrycznych

Przebicia urządzeń elektrycznych

Przebicia elektryczne powstają w wyniku uszkodzenia izolacji lub przekroczenia jej wytrzymałości napięciowej.

Więcej..

Pogotowie elektryczne - zwarcia instalacji

Pogotowie elektryczne - zwarcia instalacji

Gwałtowny nieprzewidziany przepływ dużego prądu jest wynikiem uszkodzenia instalacji lub urządzeń w niej pracujących.

Więcej..

Jak dbamy tak długo używamy...

Jak dbamy tak długo używamy...

Umiejętne eksploatowanie elektronarzędzi, czyszczenie, smarowanie oraz serwisowanie na czas to gwarancja niezawodności i trwałości.

Więcej..

Pogotowie elektryczne - wypadające kontakty

Pogotowie elektryczne - wypadające kontakty

Wypadające kontakty to częsty problem w starszych instalacjach, stwarza zagrożenie porażeniowe oraz może doprowadzić do awarii.

Więcej..

Pogotowie elektryczne - brak zasilania

Pogotowie elektryczne - brak zasilania

Brak zasilania bez względu na przyczyny powstania jest poważnym problemem, dlatego zasilanie awaryjne coraz częściej staje się standardowym…

Więcej..

Zaniki napięcia

Zaniki napięcia

Zaniki napięcia spowodowane różnymi czynnikami uniemożliwiają ciągłość pracy urządzeń elektrycznych i mogą doprowadzić do awarii.

Więcej..

Silniki elektryczne

Silniki elektryczne

Wszechobecność silników elektrycznych jest ogromna, ze względu na trwałość i niezawodność przy niskich kosztach eksploatacji.

Więcej..

Instalacje teletechniczne, alarmowe

Instalacje teletechniczne, alarmowe

Instalacje teletechniczne stosuje się w celu ułatwienia życia codziennego oraz jako dodatkowy nadzór i zabezpieczenie mienia.

Więcej..