środa, 03 styczeń 2018 11:29

Zabezpieczanie silników elektrycznych

Dobrze dobrane i odpowiednio podłączone zabezpieczenia chronią silnik przed uszkodzeniem oraz zapewniają długotrwałą eksploatację

W celu ochrony przed uszkodzeniem silniki elektryczne zabezpiecza się przed zwarciami, przeciążeniami, asymetrią faz. Służą do tego tzw. wyłączniki silnikowe, które nie tylko chronią przed uszkodzeniem ale są również urządzeniami przeznaczonymi do sterowania silnikami. W przypadku zablokowania silnika (np. w maszynie stolarskiej na sęku drzewa) przez jego uzwojenia zaczyna płynąć prąd zwarciowy, który może gwałtownie podnieść temperaturę uzwojeń. Przegrzanie uzwojeń może doprowadzić do uszkodzenia izolacji drutu, którym są nawinięte uzwojenia silnika, powodując zwarcie (trwałe uszkodzenie). Uszkodzony silnik wymaga wówczas kosztownego przewinięcia uzwojeń przez wykwalifikowaną osobę. Do takiego uszkodzenia może również doprowadzić zbyt duże obciążenie (np. źle dobrane koła pasowe), znacznie obniżające obroty silnika. Mniejsze obroty powodują wzrost przepływającego prądu oraz przyrost temperatury, natomiast wentylator chłodzący umieszczony na osi silnika pracuje wolniej zmniejszając wydajność odprowadzania temperatury. W silnikach zasilanych napięciem trójfazowym dużym zagrożeniem jest asymetria faz (stan, w którym wartości skuteczne napięć nie są równe, bądź kąt przesunięcia pomiędzy nimi jest różny od 120 stopni), która może doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Wyłączniki silnikowe zabezpieczają silniki elektryczne przed tego typu uszkodzeniami, mogą posiadać nastawiane wyzwalacze przeciążeniowe umożliwiające dokładne dostosowanie do danego silnika. Obwody ,w których występują silniki kilku kilowatowe zabezpiecza się wyłącznikami nadprądowymi o charakterystykach typu C, D (zwłocznymi np. C20), ze względu na duży pobór prądu podczas rozruchu silnika.