środa, 03 styczeń 2018 11:23

Pogotowie elektryczne - brak zasilania

Brak zasilania bez względu na przyczyny powstania jest poważnym problemem, dlatego zasilanie awaryjne coraz częściej staje się standardowym wyposażeniem domów, zakładów czy też lokali użytkowych.

 Brak zasilania to istotny problem w czasach ogromnej ilości urządzeń elektrycznych, sprzętu RTV i AGD. W fabrykach, halach produkcyjnych brak zasilania to przeważnie ogromne straty przestojowe, w domach i mieszkaniach oznacza brak oświetlenia, telewizji, komputera, możliwości użycia sprzętu AGD i RTV a czasami ciepłej wody, ogrzewania, możliwości gotowania itd. Czynniki mające wpływ na brak prądu mogą być zewnętrzne(na które nie mamy wpływu) bądź wewnętrzne (wynikające ze stanu instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych bądź zabezpieczeń w rozdzielni). Czynniki zewnętrzne  to najczęściej przerwy w produkcji energii elektrycznej w elektrowniach (prace konserwacyjne, przeglądy, awarie, naprawy), uszkodzenia lub modernizacje sieci energetycznej(linie napowietrzne, transformatory, słupy), uszkodzenia lub modernizacje wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) w blokach  (piony na klatkach, skrzynki licznikowe, rozdzielnice główne ). Brak zasilania spowodowany czynnikami wewnętrznymi często wynika ze złego stanu instalacji elektrycznej, w której może dojść do zwarcia, upływności prądu bądź przerwania obwodu elektrycznego. Podczas zwarcia „wybiją” wyłączniki nadmiarowo-prądowe a przy upływności prądu poza obwód elektryczny  wyłączniki różnicowoprądowe (o ile w ogóle są). Jeżeli zostanie przerwany obwód elektryczny np. w skutek ukruszenia przewodu, złamania czy wypadnięcia z zacisków łączeniowych  również oznacza brak zasilania. Zarówno stan instalacji jak urządzeń elektrycznych jest bardzo ważny, uszkodzone urządzenia elektryczne mogą robić zwarcie lub doprowadzać do upływności prądu pozbawiając nas zasilania. Najlepiej okresowo sprawdzać instalację elektryczną, rozdzielnię mieszkaniową, oraz parametry urządzeń elektrycznych, aby wykluczyć ewentualne awarie, usterki mogące doprowadzić do braku zasilania oraz zagrożenia bezpieczeństwa.