Inteligentne instalacje to przyszłość nowoczesnych budynków dla osób ceniących swój czas i wygodę, stawiających na funkcjonalność oraz bezpieczeństwo..
Ochrona przeciwporażeniowa ma decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka, czas zadziałania zabezpieczeń ogranicza niebezpieczne skutki porażenia.
W celu zachowania gwarancji na urządzenia elektryczne oraz ich prawidłowe funkcjonowanie powinniśmy skorzystać z usług uprawnionych fachowców.
UszkoSystemy zdalnej obsługi wymagają fachowej instalacji elementów ruchomych oraz odpowiedni montaż czujników kontrolnych.
Uziemienie budynku pozwala na zastosowanie szybko działających zabezpieczeń samoczynnie wyłączających zasilanie zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Ograniczniki przepięć chronią instalację elektryczną, sprzęt elektroniczny, ADG, RTV przed uszkodzeniem spowodowanym niebezpiecznymi skokami napięcia.
Nawet nowa dobrze wykonana instalacja elektryczna może ulec uszkodzeniu, jeżeli nie posiada odpowiednich zabezpieczeń ochronnych.
Dobrze dobrane i odpowiednio podłączone zabezpieczenia chronią silnik przed uszkodzeniem oraz zapewniają długotrwałą eksploatację
Instalacje teletechniczne stosuje się w celu ułatwienia życia codziennego oraz jako dodatkowy nadzór i zabezpieczenie mienia.
Projekty nowych instalacji wykonuje się zgodnie z obowiązującymi normami uwzględniając parametry eksploatacyjne oraz przeznaczenie.
Strona 1 z 3